Persondatapolitik

Kontakt

Jeanne’s webdesign persondatapolitik (GDPR)

GDPR står for General Data protection Regulation, og er EU-lovgivning som beskytter persondata.

Politikken findes hos Jeanne’sWebdesign – anvendelse fra 11. februar 2021.

Jeanne’s Webdesign behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside samt kunder. Jeg værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som der behandles. 

Det er i alle tilfælde mit mål, at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. 

Sådan beskytter jeg personoplysninger 

Jeanne’s Webdesign behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Jeg har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Jeg tilpasser løbende sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandles ?

Jeanne’s Webdesign behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Jeanne’s Webdesign behandler kun almindelige persondata men ikke CPR-nummer, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.

Jeanne’s Webdesign opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Der er klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Jeanne’s Webdesign videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller der bliver pålagt det af en domstol.

Databeskyttelse for kommunikation, logins, backups

  1. Kommunikation via sites, mails og databaser er beskyttet med SSL
  2. Kodeord, logins og andre sikkerhedsoplysninger bliver håndteret via krypterede login-manager-tjenester – med mindre andet er aftalt med kunden (f.eks tilsending af kodeord over mail)
  3. Arbejdsfiler, backups og lokale kopier af data skabes ved tilsagn med kunden og håndteres ved sikre tjenester
  4. Snapshots, backups og kopier destrueres efter 30 dage
  5. Jeanne’s Webdesign samarbejde med kundens indebærer håndhævelse på kundens vegne et sikkerhedsminimum i kraft af hjemmesidesikring, sikre kodeord og SSL krav

Den registreredes rettigheder

Retten til at modtage oplysning om behandling af egne personoplysninger (oplysningspligt)

Retten til at have indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)

Retten til at få egne personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Samtykke

Såfremt data er indsamlet med skriftligt samtykke, kan samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart

Gør brug af dine rettigheder

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til:

Jeanne’s Webdesign
Att: Jeanne Boll

jeanne.boll@hotmail.dk

Der svares inden for få hverdage efter, at din forespørgsel er modtaget.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:

Jeanne’s Webdesign
Att: Jeanne Boll

jeanne.boll@hotmail.com

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud

Kontakt omgående Jeanne Boll på tlf. 25 99 75 85 – Læg en telefonsvarer besked, hvis Jeanne ikke er ledig, og hun vender tilbage snarst muligt.

Datatilsynet

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.
Du kan komme til datatilsynets hjemmeside ved at klikke HER