Handelsbetingelser

Kontakt

Handelsbetingelser for Jeanneboll

Redigeret d. februar  2021

Fakturering

Jeanne’s Webdesign fakturerer kun i effektiv tid. Tid anvendt, som ikke førte til noget brugbart, faktureres ikke – med mindre andet er aftalt på forhånd f.eks. ved nødvendige eksperimenter med ny web-teknologi, testning af egnet software mv.

Assistance under 10 minutter (på en dag) faktureres ikke (er gratis). Assistance over 10 minutter fordelt over flere dage, og som til sammen udgør en halv time, faktureres som en halv time.

Tidsforbrug over en halv time, men under en hel time, nedrundes til den halve time – med mindre det er tæt på en den hele time og der oprundes.

Kunden kan efter hver endt arbejdsdag, hvor Jeanne’s Webdesign har arbejdet på kundens projekt, få tilsendt en standard e-mail med tidsforbruget, hvis kunden spørger om det. E-mailen vil vise, hvad som er blevet anvendt af tid på den seneste del-opgave og samlet anvendt tid, samt hvad Jeanne’s Webdesign har udført af arbejde de pågældende dage. På den måde ved kunden hele tiden præcist, hvor meget tid der er blevet anvendt og på hvad, og kunden kender beløbet på den kommende faktura.

Koster det at ringe eller skrive?

Nej, en hyggelig telefonsamtale eller Skype-samtale, som er mere personlig end faglig, gør ikke.

Ja, rådgivning, vejledning, assistance, fejlrettelse (på noget, som ikke er Jeanne’s Webdesign ansvar – beskrives senere), ekstra udbygninger på afleverede projekter etc. gør.

Nej, en kort struktureret e-mail, som kan besvares med et hurtigt gør-det-selv-løsningsforslag fra Jeanne’s Webdesign side, koster ikke noget. Kunden må gerne gøre det klart i e-mailen til Jeanne’s Webdesign om kunden ønsker et hurtigt gratis løsningsforslag, idet kunden selv – med hints til kunden – ønsker at løse udfordringen. Eller om Jeanne’s Webdesign skal løse det for kunden, hvilket koster den tid, som det måtte tage. Jeanne’s Webdesign tager de sidstnævnte opgaver først, så forvent længere besvarelsestid på den gratis rådgivning.

Betalingsbetingelser

Betales inden 8 dage, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Del-betalinger kan aftales, dog skal det være i god tid i forvejen.